Materyal türü:Kitap
Konu:Gezi--Seyahatname
Bulunan adet:11
Sayfa:  1
Sıra noMateryale ait bilgiler
1Cuinet, Vital
La Turquie d'Asie / Vital Cuinet.
Paris : Ernest Leroux Editeur, 1894.
c. IV, s. 208.
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 476
2Dauzats, J. E.
1588’de Anadolu’nun bir köşesi : İzmit - Geyve - Torbalı - Mudurnu - Nallıhan - Beypazarı - Sivrihisar - Gemlik / J. E. Dauzats; trc. Reşat Ekrem Koçu .
İstanbul : Çığır Kitabevi, 1940.
47 s.
Türkiye Seyahatnameleri Serisi; 6
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 477
3Dernschwam, Hans
İstanbul ve Anadolu'ya seyahat günlüğü / Hans Dernschwam.
Ankara : Kültür Bakanlığı, 1987.
s. 312.
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 478
4Evliya Çelebi
Evliya Çelebi seyahatnamesi / Evliya Çelebi.
Dersaadet : İkdam Matbaası, 1314.
c. II (s. 12-13)
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 479
5Evliya Çelebi
Evliya Çelebi seyahatnamesi : Topkapı Sarayı 305 numaralı yazma / Evliya Çelebi; haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı..
İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 1999.
3. c. (muhtelif sayfalarda)
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 480
6İbn Battuta
Seyahatname-i İbn Battuta / İbn Battuta; trc. Mehmed Şerif.
İstanbul : Matbaa-i Amire, 1333.
c. I (s. 341, 351)
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 481
7Nasuh b. Abdullah Matrakçı Nasuh
Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han / Nasuh b. Abdullah Matrakçı Nasuh; yay. haz. Hüseyin Gazi Yurdaydın.
Ankara : Türk Tarih Kurumu,, 1976.
XXIII, 307, 218 s.
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 482
8Radet, Georges
En Phrygie, rapport sur une mission scientifique en Asie Mineur, Aout-Septembre 1893 / Georges Radet.
Paris : [y.y.], 1895.
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 483
9Seyr ü sefer cüzdanı : Eskişehir - Ankara hattı 15 Kânûn-i sânî 1928 tarihinden iş'ar-ı ahire değin muteberdir.
İstanbul : Demiryollar Matbaası, 1928.
27, 16 s.
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 484
10Texier, Charles
Küçük Asya / Charles Texier; trc. Ali Suad.
Ankara : Maarif Vekaleti, 1921.
c. II (s. 343-346)
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 485
11Texier, Charles
Küçük Asya : coğrafyası, tarihi ve arkeolojisi / Charles Texier; trc. Ali Suad.
Ankara : Enformasyon ve Dokümantosyon Hizmetleri Vakfı, 2002.
2. c. (muhtelif sayfalarda)
Konu: Gezi—Seyahatname
Materyal türü: Kitap       Kayıt no: 486